Bộ trưởng Ngoại giao được quyền cho thuê đất

Bộ trưởng Ngoại giao được quyền cho thuê đất nhằm Gỡ vướng việc sử dụng, quản lý đất, nhà thuộc sở hữu Nhà nước để phục vụ cho hoạt động đối ngoại của Việt Nam…

Một cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam - Ảnh minh hoạ.

Một cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam – Ảnh minh hoạ.

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo gỡ vướng việc sử dụng, quản lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước để phục vụ cho hoạt động đối ngoại của Việt Nam.

Theo đánh giá của Chính phủ, sau khoảng gần hai năm thực hiện Quyết định 56/2014 về sử dụng, quản lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước đã gặp khó khăn.

Để tháo gỡ những khó khăn, Thủ tướng ủy quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao quyết định, xem xét và chịu trách nhiệm việc cho các đối tượng không thuộc quy định tại Quyết định số 56/2014 của Thủ tướng được tạm thời thuê các nhà, đất đang trong quá trình lập phương án sử dụng, hoặc đàm phán, giới thiệu để tổ chức nước ngoài thuê.

Bộ Ngoại giao ban hành quy định về phương thức và điều kiện cho thuê, trong đó có quy định nội dung về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong trường hợp bên cho thuê cần lấy lại nhà để phục vụ mục đích đối ngoại.

Leave a Reply