Hà Nội sẽ trồng cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình

Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo số 57-TB/TU về việc kết luận của Thường trực Thành ủy về tiếp nhận cây hoa anh đào và chủ trương tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội.

Hà Nội sẽ trồng cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình

Hà Nội sẽ trồng cây hoa anh đào tại Công viên Hòa Bình

Theo đó, vào ngày 22/2/2016, Thường trực Thành ủy đã họp, nghe Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo xin ý kiến tiếp nhận cây anh đào và chủ trương tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu và báo cáo tại Hội nghị, Thường trực Thành ủy thống nhất: Đồng ý chủ trương tiếp nhận cây hoa anh đào và cho phép tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hà Nội. Triển khai trồng cây Hoa Anh đào được tặng tại Công viên Hòa Bình, Bắc Từ Liêm. Giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo cơ quan liên quan tổ chức triển khai.

Leave a Reply