HN chi hơn 2 tỷ USD làm đường dọc sông Hồng

Hai tuyến đường chạy song song hai bờ sông Hồng từ cầu Thượng Cát đến cầu Thanh Trì với chi phí ước tính khoảng 51.619 tỷ đồng.

Hai tuyến đường dọc sông Hồng có tổng đầu tư 2 tỷ USD

Hai tuyến đường dọc sông Hồng có tổng đầu tư 2 tỷ USD

Đây là hai dự án lớn nhất trong 35 dự án đầu tư mà thành phố Hà Nội đang kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020 theo hình thức đối tác công tư.

Hai dự án rất đáng chú ý đó là Dự án trục dọc sông Hồng đoạn từ cầu Thượng Cát đến cầu Thanh Trì với tổng đầu tư dự kiến là 29.000 tỷ đồng, có chiều dài hơn 29km.

Dự án trục dọc sông Hồng đoạn từ cầu Thượng Cát đến cầu Thanh Trì với tổng đầu tư dự kiến là 22.619 tỷ đồng, chiều dài: 23,6km.

Nhìn vào phạm vi và quy mô thì 2 tuyến đường này gần như là 2 tuyến huyết mạch song song hai bên sông Hồng của Thủ đô Hà Nội sau khi mở rộng. Là tuyến đường quan trọng kết nối vùng nội đô với phần đô thị mở rộng đang có tốc độ đô thị hóa nhanh như Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Mê Linh, Thanh Trì…