Sungroup đề xuất công viên Disneyland

Dự án Công viên vui chơi giải trí Kim Quy tại Đông Anh có quy mô hơn 100 ha, với chủ đầu tư là Sungroup đạt tiêu chuẩn một dự án quốc tế với tổng đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Quy mô công ty Kim Quy của Sungroup

Quy mô công ty Kim Quy của Sungroup

Đây là công viên theo hình thức dịch vụ với việc doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư, thu phí hoàn vốn.

Dự án công viên nghìn tỷ

Theo Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội, để thúc đẩy phát triển hai bên tuyến đường Nhật Tân- Nội Bài, thành phố Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo với nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, phát triển đầu tư các thành phần đô thị trong khu vực Nhật Tân-Nội Bài.

Với việc công bố, bàn giao Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên đường Nhật Tân–Nội Bài, ngày 23/6 UBND Hà Nội đã ban hành văn bản 3757 về việc nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án công viên Kim Quy

Trước đấy thành phố nhận được công văn 226 của Sungroup đề nghị UBND Hà Nội chấp thuận thiết kế lập quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt của dự án công viên Kim Quy ở vùng quy hoạch khu đô thị sinh thái nước kết hợp dịch vụ Đông Anh.